2010. október 8., péntek

Október 8. - A magyar kereskedő könyve


Témakör: Könyv
Idő: 1907-1911
Stílus: Szecessziós könyvkiadás
Fíling: A boldog békeidők igényes könyvkultúrája


Leírás: A minap nem mindennapi könyvritkaságot sikerült megkaparintanom egyik könyv-felderítőutam során. 

Az "A magyar kereskedő könyve" című, 1907 és 1911 közt megjelent négykötetes, monumentális monográfia amellett, hogy szemet gyönyörködtetően tud befigyelni az ember fiának könyvespolcáról, rendkívül értékes munka, egykor minden magyar gazdasággal foglalkozó egyénnek, legyen az alacsonyabb rangú tisztviselő, vagy bankigazgató, illett polcán tudnia e megízható, tudományos igénnyel megírt, hiánypótló közgazdasági alapvetést. 

Az első kötet a kereskedelmi alapismeretekről, a második a kereskedelmi üzletvitel általános jellegzetességeiről és etikettjéről, a harmadik az értéküzlet, (vagyis a pénzintézeti) a negyedik az árüzlet (vagyis a áruértékesítési alapismeretek) viszonyrendszerében vizsgál közgazdasági jelenségeket, folyamatokat, terminusokat, korabeli jogszabályokat. 

Főszerkesztője, Sásdy-Shack Béla, a kor kiváló kereskedelmi szakírója, a budapesti kereskedelmi főiskola tanára, igazi polihisztor, vérbeli tudósegyéniség, aki óriási munkát végzett és jelentékeny szerzőapparátust sikerült megnyerni művének.

A könyvsorozatot például Sándor Pál országyűlési képviselő bevezetése nyitja, aki rendkívüli alakja volt a háború előtti és a két világháború közötti magyar bankéletnek - mérsékelt liberális, reformokban gondolkodó politikus volt, aki zsidóként is magyar, liberálisként is közép-európai tudott maradni. Előszavában megállapítja: "Magyar nyelven a közgazdasági ismeretek ez ágának ily rendszeres és kimerítő feldolgozása eddigelé nemcsak nem volt, de megteremtésére még gondolni sem mertünk, pedig e munka és a benne foglalt szellemi értékek nélkülözhetetlen fegyvertárát alkotják a legtanultabb, legjártasabb kereskedőnek is."

Itt fogalmazza meg azt is, mit jelent kereskedőnek lenni 1907-ben, Magyarországon: "Kevesen vagyunk kereskedők hazánkban. A mi foglalkozásunk a közfelfogás szerint nálunk nem tartozik a bevett fair foglalkozások közé. Mindenfelől a legkülönbözőbb támadásoknak vagyunk kitéve. A kereskedelmi tudást, a magyar kereskedő nehéz pozícióját még méltányolni sem tudják. Azt sem, hogy nem elég az ország boldogulására a jó termés, és hogy kizáróan agrár alapon az ország sem gazdag, sem független nem lehet."

"Ez a mű bizonyítja" - zárja bevezető sorait Sándor - "hogy van a magyar közgazdasági és kereskedelmi elméletnek közönsége a gyakorlati emberek között, és ez a mű mutatja meg, hogy mint törekszik a magyar kereskedelem vérében, ízében magyarrá válni, hogy hosszú küzdelmek után végre külsőleg is kivívja magának hazánk fellendült, sürgő-forgó életében az őt joggal megillető helyet."


+

Ha a konyhakredenc volt az eddigi legalantasabb tárgy e blog nyúlfarknyi történetében, akkor alighanem ez a legértékesebb. A magyar szecessziós könyvkiadás igazi gyöngyéről van szó - olyasféle munkáról, amely egészen példa nélkül álló ebben a műffajban. A Révai Testvérek Irodalmi Intézet és Könyvkiadó Rt. által megjelentetett impozáns kiadvány művészi kötését a korszak egyik legjelentősebb könyvkötő mestere, a kiváló, páratlan tudású Gottermayer Nándor tervezte.

Belbecse természetesen konvegál külcsínével, de hát erről már írtunk.

Amiről viszont még nem, az az, hogy mindössze 400 HUF-ért sikerült hozzájutnom e négy kötethez, amelyek értéke valójában nagyjából 20 és 50ezer HUF között van és szinte UNDORRAL dobták utánam, hogy csak vigyem, vigyem már el.

-

A képen látható példányok nem a sajátjaim.

Sajnos a birtokomban lévők több helyen hibásak, sérültek, gerincük is megrongálódott, tehát állapotuk messze nem tökéletes. De ez egy részről a polcra helyezett köteteken nem látható hibákat jelent, másrészről pedig 400 HUF-ért még gerinc nélkül, sőt, lehet, hogy még hiányosan is megvásároltam volna e páratlan műremeket.


A következő hónapokban még számtalan ritkább és kevésbé ritka könyvről érkezik majd hasonló típusú leírás a blogra, s ezek elsősorban 1945 előtt megjelent alkotások közül kerülnek majd kimazsolázásra - csupán néhány várható a "felszabadulást" :) követő időszakból.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése